نوکیا نامی ماندگار و دوست داشتنی در صنعت گوشی های موبایل است که سخت می توان آن را فراموش کرد.طرفداران بی شمار این برند از زمان فروش بخش موبایل نوکیا به مایکروسافت ، لحظه شماری می کنند تا قرارداد این شرکت با مایکروسافت به پایان رسیده و دوباره شاهد حضور گوشی های هوشمند نوکیا در بازار باشند.اکنون مدیرعامل شرکت نوکیا در مصاحبه ای رسما تایید کرده که این شرکت به زودی به بازار تولید گوشی هوشمند باز خواهد گشت.