تصاویر برگزیده فستیوال عکاسی با آیفون 2015 از بین هزاران تصویر ثبت شده از 120 کشور مختلف انتخاب و اعلام شدند.

به نقل از Kenan Aktulun موسس فستیوال:

تصاویر ثبت شده امسال نسبت به سالهای قبل به طرز شگفت انگیزی زیبا و خارق العاده بودند. انتخاب لحظه های ثبت شده در این تصاویر، نوع عکس برداری و همچنین ویرایش های نرم افزاری انجام شده بر روی تصاویر نسبت به سال های قبل بصورت چشم گیری حرفه ای تر شده بود. در اینجا باید از تمامی کسانی که در این فستیوال شرکت کردند و تصاویر خود را ثبت کرده اند تشکر کنم که باعث شدند بار دیگر قدرت آیفون در عکسبرداری را به رخ بکشند.