اگر شما هم فکر میکنید مقداری فایل کش و اضافه بخشی از فضای رم شما را اشغال کرده است ، دانلود و نصب و استفاده از این نرم افزار را به شما پیشنهاد میکنیم !

این برنامه جزو تازه های استور ویندوز است و در همین مدت کوتاه امتیاز بالایی دریافت کرده است !


از استور دانلود کنید